17. Výborová schůze ZO ČZS - hodnotící schůze

17. Výborová schůze ZO ČZS - hodnotící schůze

12. prosince 2015  v 18.oo hod.

společné zasedání členů výborů ZO ČZS, Bělá 1, Bělá 2, Konopáč s manželkami v zahrádkářské klubovně