PLÁN ČINNOSTI 2019

1) Výroční členská schůze ZO ČZS:

27. ledna 2019 od 14,00 h v zahrádkářské klubovně

2) Výborové schůze ZO ČZS:
7. ledna v 19,00 h 3. června v 19,00 h
21. ledna v 19,00 h 26. srpna v 19,00 h
4. února v 19,00 h 2. září v 19,00 h
4. března v 19,00 h 16. září v 19,00 h
18. března v 19,00 h 14. října v 19,00 h
1. dubna v 19,00 h 4. listopadu v 19,00 h
6. května v 19,00 h 2. prosince v 19,00 h
7. prosince v 18,00 h - všechny výbory s manžely

3) Zahrádkářské osady:

leden 2019   výroční členské schůze v osadách

27. dubna 2019 v 09,00 h   prohlídka zahrádkářských osad

7. prosince 2019 v 18,00 h   společné zasedání členů výborů ZO ČZS Častolovice, Bělá 1, Bělá 2 a Konopáč, s manžely
 
4) Výstavní činnost:

28. 3. - 11. 4. 2019   příprava na jarní velikonoční výstavu

12. - 14. 4. 2019   jarní výstava s názvem „Velikonoce - svátky jara“

15.-18. 4. 2019   rušení výstavy, celkový úklid po výstavě

19. 9 - 2. 10. 2019   příprava na podzimní výstavu

3.10. - 6. 10. 2019   výstava s názvem „Zahrada východních Čech“

7. - 11. 10. 2019   rušení podzimní výstavy, celkový úklid
 
5) Degustace jablek:

2. února 2019 ve 14,00 h pro členy ZO ČZS a veřejnost - zájemce v zahrádkářské klubovně v Častolovicích
 
6) Přednášky – besedy – ukázky:

2. 2. 2019   beseda o odrůdové skladbě jádrovin

4. 10. 2019   přednáška s besedou o pěstování peckovin

6. 10. 2019   praktická ukázka aranžování květin na „Dušičky“
 
7) Společenské akce:

23. února v 18,00 h   přátelské posezení s dříve narozenými

9. března 2019   oslava MDŽ jako poděkování ženám za práci

16. března 2019 v 14,00 h   „Večer s harmonikou“

17. květen 2019 14,00 h   opékání kýt se všemi členy

14.- 16. červen   pouť v Častolovicích, 13.6. stavba stanů

25. října v 18,00 h   posezení s aktivními členy po výstavě

16. listopadu v 18,00 h   přátelské posezení s dříve narozenými

30. listopadu v 15,00 h   vepřové hody pro členy ZO ČZS

1. ledna 2020   „Novoroční pochod“ pro členy ZO ČZS a širokou veřejnost
 
8) Zájezdy:

únor - březen 2019   kulturní zájezd pro všechny členy ZO ČZS

květen - červen 2019   odborný zájezd pro všechny členy ZO ČZS Častolovice

říjen 2019   návštěva moštárny v Synkově - výbor a zájemci
 
9) Soutěže, práce s mládeži:

5. února 2019   vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ

11. dubna 2019   soutěž v aranžování květin

červen 2019   spolupráce se ZŠ a MŠ při školních akcí a vyhodnocení soutěže ve výtvarné výchově

12. - 14. 4. 2019   soutěž o nejlepší kolekci kraslic

3. 10. - 6. 10. 2019   soutěž o nejlepší naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin
 
10) Informace

a) Výborové schůze ZO ČZS se uskutečňují v zahrádkářské klubovně, začátek je vždy v 19,00 hod. Na každém jednání je v programu: kontrola usnesení z minulé schůze, jednotlivé úkoly dle plánu činnosti, další důležité věci dle dané situace,
diskuse, usnesení a závěr. Z každého jednání je pořizován zápis, který musí být výborem schválen a podepsán dvěma členy.

b) Za každou akci, která je v plánu činnosti, zodpovídá jeden člen výboru, který si na jednání výboru připraví organizační směrnici na tuto akci a tato bude projednána a schválena.

c) Základní organizace ČZS Čstolovice má své internetové stránky www.zahradkari.com, na kterých jsou aktuální věci.
 
d) Také lze nahlédnou na stránky www.zahradkari.cz, které vede Republiková rada ČZS a kde jsou zveřejňovány důležité věci, odborné informace a aktuální akce ve svazu.

e) Na zahrádkářských osadách řídí svazovou činnost výbory zahrádkářských osad, které se scházejí dle potřeby a řeší aktuální úkoly a potřeby. Složité věci a stížnosti tento výbor předává výboru ZO ČZS Častolovice, který se schází dle plánu.
 
11) Zahrádkářské výstavy v roce 2019
10. - 14. 4. Tržnice zahrady Čech Litoměřice
11. - 14. 4. Narcis Lysá n.L.
25. - 28. 4. Flóra jarní - Jarní zahradnické trhy Olomouc
1. - 8. 5. Zahradnická výstava Kroměříž
20. - 23. 6. Růžová zahrada Lysá n.L.
11. - 14. 7. Květy Lysá n.L.
15. - 18. 8. Flóra letní - Letní zahradnické trhy Olomouc
13. - 21. 9. Zahrada Čech Litoměřice
3. - 6. 10. Flora podzimní - Hortikomplex Olomouc

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO jimž jsou známky zasílány přímo z Ústředí do konce března, u ZO, které dostávají...
Celý článek

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode