PLÁN ČINNOSTI 2021

Uvedené akce budou realizovány za předpokladu příznivé epidemiologické situace v České republice.

 

1) Výroční členská schůze ZO ČZS:

31. ledna 2021   14,00 h   zahrádkářská klubovna

2) Výborové schůze ZO ČZS:
 
První pondělí v měsíci kromě měsíce července se uskuteční výborová schůze od 19,00 hod. v zahrádkářské klubovně.

3) Zahrádkářské osady:

duben 2021  prohlídka zahrádkářských osad

4) Výstavní činnost:

18. 3. - 20. 3. 2021   8.00 - 17.00 h   příprava na jarní výstavu
 
22.3. - 25.3. 2021   8.00 - 17.00 h    aranžování výstavy

26.3. - 28. 3. 2021   9.00 -17.00 h   Velikonoční výstava

29.3. - 31. 3. 2021   8.00 - 17.00 h   úklid po výstavě

23. 9 - 29. 9. 2021   8.00 - 17.00 h   příprava na podzimní výstavu
 
30.9. - 6.10. 2021   8.00 - 17.00 h   aranžování výstavy

7.10. - 10. 10. 2021   9.00 - 17.00   výstava  „Zahrada východních Čech“

11.10. - 14. 10. 2021   8.00 - 17.00   úklid po výstavě
 
5) Degustace jablek:

6. února 2021 ve 14,00 h   pro členy ZO ČZS a veřejnost v zahrádkářské klubovně v Častolovicích
 
6) Přednášky – besedy – ukázky:

6. 2. 2021   přednáška s besedou o pěstování jabloní

v rámci podzimní výstavy se uskuteční  přednáška pro ovocnáře a o aranžování květin

7) Společenské akce:

19. února 2021   17,00 h   přátelské posezení s dříve narozenými

6. března 2021  17.00 h   oslava MDŽ

13. března 2021   14,00 h   „Večer s harmonikou“

22. květen 2021   14,00 h   opékání kýt se všemi členy

červen 2021   pouť v Častolovicích, spolupráce na přípravě pouti

6. listopadu 2021   15,00 h   oslava 60. výročí založení ZO ČZS Častolovice

27. listopadu 2021   16,00 h   vepřové hody pro členy ZO ČZS
 
18. prosince 2021   17.00 h   společenské posezení s vyhodnocením roku

1. ledna 2021   14.00 - 15.00 h   „Novoroční pochod“ pro členy ZO ČZS a širokou veřejnost
 
8) Zájezdy:

únor - březen 2021   kulturní zájezd pro všechny členy ZO ČZS Častolovice

květen - červen 2021   odborný zájezd pro všechny členy ZO ČZS Častolovice
 
9) Soutěže, práce s mládeži:

1. února 2021   vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ

25. března 2021 od 8.00 h   floristická soutěž
 
v rámci jarní výstavy   soutěž o nejlepší kolekci kraslic

červen 2021   vyhodnocení výtvarné soutěže
 
v rámci podzimní výstavy   soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce
 
10) Informace

a) Výborové schůze ZO ČZS se uskutečňují v zahrádkářské klubovně, začátek je vždy v 19,00 hod. Na každém jednání je v programu: kontrola usnesení z minulé schůze, jednotlivé úkoly dle plánu činnosti, další důležité věci dle dané situace,
diskuse, usnesení a závěr. Z každého jednání je pořizován zápis, který musí být výborem schválen a podepsán dvěma členy.

b) Za každou akci, která je v plánu činnosti, zodpovídá jeden člen výboru, který si na jednání výboru připraví organizační směrnici na tuto akci a tato bude projednána a schválena.

c) Základní organizace ČZS Častolovice má své internetové stránky www.zahradkari.com, na kterých jsou aktuální věci.
 
d) Také lze nahlédnou na stránky www.zahradkari.cz, které vede Republiková rada ČZS a kde jsou zveřejňovány důležité věci, odborné informace a aktuální akce ve svazu.

e) Na zahrádkářských osadách řídí svazovou činnost výbory zahrádkářských osad, které se scházejí dle potřeby a řeší aktuální úkoly a potřeby. Složité věci a stížnosti tento výbor předává výboru ZO ČZS Častolovice, který se schází dle plánu.
 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO jimž jsou známky zasílány přímo z Ústředí do konce března, u ZO, které dostávají...
Celý článek