PLÁN ČINNOSTI 2023

1) Výroční členská schůze ZO ČZS:

29. ledna 2023 od 14,00 hod. v sále Besedy v Častolovicích,

 

2) Výborové schůze ZO ČZS:

2. ledna v 19.00 hod. 28. srpna v 19,00 hod.

23. ledna v 19,00 hod- 4. září v 19,00 hod.

6. února v 19,00 hod. 18.září v 19,00 hod.

6. března v 19,00 hod. 16.října v 19,00 hod.

20. března v 19,00 hod. 6. listopadu v 19,00 h.

11. dubna v 19,00 hod. 4. prosince v 19,00 h.

15. května v 19,00 hod 27. prosince v 17,00 h.

5. června v 19,00 hod. společně všechny výbory.

 

3) Zahrádkářské osady:

- leden 2023 výroční členské schůze zahrádkářských osad v Častolovicích,

- duben 2023 v 09,00 hod. prohlídka zahrádkářských osad

Bělá 1, Bělá 2, Konopáč,

27. prosince 2023 v 17,00 hod. společné zasedání členů

výborů ZO ČZS, Bělá 1, Bělá 2, Konopáč s manželkami

v zahrádkářské klubovně,

 

5) Výstavní činnost:

23.-30. března 2023 příprava velikonoční výstavy,

31. března–2.dubna 2023 výstava Velikonoce–svátky jara,

2. - 5. dubna 2023 rušení jarní výstavy, celkový úklid,

20. září - 4. října 2022 příprava na podzimní výstavu,

5. - 8. října 2023 Zahrada Východních Čech,

8 .- 12. října 2023 rušení podzimní výstavy, celkový úklid,

 

6) Degustace jablek:

11. února 2023 ve 14,00 hod. pro členy ZO ČZS a veřejnost

v zahrádkářské klubovně v Častolovicích,

 

7) Přednášky – besedy – ukázky:

11. února 2023 15,30 hod. beseda doporučené odrůdy jablek,

březen 2023 09,00 hod. ukázka řezu ovocných dřevin,

březen – duben 2023 přednáška o zdravé výživě,

květen 2023 v 09,00 hod. ukázka řezu broskví, letní řez,

31. srpna beseda o bylinkách,

7. října 2023 v 14,00 přednáška s besedou Práce na zahrádce

v zimním období, roubování očkování,

8. října 2023 ve 14,00 hod. aranžování květin na Dušičky,

8. prosince 2023 beseda: vánoční aranžérie a balení dárků,

 

8) Společenské akce:

3. března 2023 v 17,00 hod. přátelské posezení k MDŽ,

15. dubna v 15,00 hod. posezení s harmonikou,

28.4. v 15,00 h setkání s dříve narozenými+ módní přehlídka

9. – 11. června 2023 pouť, 9. 6. stavby velkých stanů 2 ks,

23. června 2023. v 17,00 hod. opékání kuřat pro členy,

25. listopadu 2023 v 17,00 hod. posezení s aktivními členy,

1. ledna 2024 v 13,00 – 14,00 hod. Novoroční pochod,

 

9) Zájezdy:

4.února 2023 zájezd do divadla na muzikál,

květen-červen 2023 odborný zájezd pro členy organizace,

 

10) Soutěže, práce s mládeži:

1. února 2023 vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky v ZŠ,

Častolovice v kreslení a malování,

30. března 2023 soutěž v aranžování květin,

31.3. – 2.4. 2023 soutěž o nejlepší kolekci kraslic,

- červen – spolupráce při akcích pro děti (MDD),

28. června vyhodnocení soutěže pro žáky ZŠ,

5.- 8. října 2023 soutěž o nejlepší naaranžovanou misku

ovoce, zeleniny a květin

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO jimž jsou známky zasílány přímo z Ústředí do konce března, u ZO, které dostávají...
Celý článek

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode