PLÁN ČINNOSTI 2020

1) Výroční členská schůze ZO ČZS:

26. ledna 2020 od 14,00 h v restauraci Beseda

2) Výborové schůze ZO ČZS:
 
6. ledna v 19,00 h 1. června v 19,00 h
20. ledna v 19,00 h 24. srpna v 19,00 h
3. února v 19,00 h 1. září v 19,00 h
2. března v 19,00 h 7. září v 19,00 h
9. března v 19,00 h 12. října v 19,00 h
20. dubna v 19,00 h 2. listopadu v 19,00 h
4. května v 19,00 h 7. prosince v 19,00 h
27. prosince v 17,00 h - všechny výbory s manželi

3) Zahrádkářské osady:

leden 2020   výroční členské schůze v osadách

24. dubna 2020 v 09,00 h   prohlídka zahrádkářských osad

27. prosince 2020 v 17,00 h   společné zasedání členů výborů ZO ČZS Častolovice, Bělá 1, Bělá 2, Konopáč a přídomní s manželi
 
4) Výstavní činnost:

23. 3. - 2. 4. 2020   příprava na jarní velikonoční výstavu

3. - 5. 4. 2020   jarní výstava s názvem „Velikonoce - svátky jara“

6.- 8. 4. 2020   rušení výstavy, celkový úklid po výstavě

17. 9 - 30. 9. 2020   příprava na podzimní výstavu

1.10. - 4. 10. 2020 výstava s názvem „Zahrada východních Čech“

4. - 8. 10. 2020   rušení podzimní výstavy, celkový úklid
 
5) Degustace jablek:

8. února 2020 ve 14,00 h pro členy ZO ČZS a veřejnost - zájemce v zahrádkářské klubovně v Častolovicích
 
6) Přednášky – besedy – ukázky:

8. 2. 2020   beseda o odrůdové skladbě jádrovin

2. 10. 2020   přednáška s besedou o pěstování vřeten stromků

4. 10. 2020   praktická ukázka aranžování květin na „Dušičky“
 
7) Společenské akce:

21. února 2020 v 17,00 h   přátelské posezení s dříve narozenými

7. března 2020   oslava MDŽ jako poděkování ženám za práci

14. března 2020 v 14,00 h   „Večer s harmonikou“

23. květen 2020 14,00 h   opékání kýt se všemi členy

12.- 14. červen   pouť v Častolovicích, 12.6. stavba stanů

31. října v 18,00 h   posezení s aktivními členy po výstavě

16. listopadu v 18,00 h   přátelské posezení s dříve narozenými

28. listopadu v 15,00 h   vepřové hody pro členy ZO ČZS

1. ledna 2021   „Novoroční pochod“ pro členy ZO ČZS a širokou veřejnost
 
8) Zájezdy:

únor - březen 2020   kulturní zájezd pro všechny členy ZO ČZS Častolovice

květen - červen 2020   odborný zájezd pro všechny členy ZO ČZS Častolovice
 
9) Soutěže, práce s mládeži:

4. února 2020   vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ

2. dubna 2020   soutěž v aranžování květin

červen 2020   spolupráce se ZŠ a MŠ při školních akcí a vyhodnocení soutěže ve výtvarné výchově

3. - 5. 4. 2020   soutěž o nejlepší kolekci kraslic

1. 10. - 4. 10. 2020   soutěž o nejlepší naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin
 
10) Informace

a) Výborové schůze ZO ČZS se uskutečňují v zahrádkářské klubovně, začátek je vždy v 19,00 hod. Na každém jednání je v programu: kontrola usnesení z minulé schůze, jednotlivé úkoly dle plánu činnosti, další důležité věci dle dané situace,
diskuse, usnesení a závěr. Z každého jednání je pořizován zápis, který musí být výborem schválen a podepsán dvěma členy.

b) Za každou akci, která je v plánu činnosti, zodpovídá jeden člen výboru, který si na jednání výboru připraví organizační směrnici na tuto akci a tato bude projednána a schválena.

c) Základní organizace ČZS Častolovice má své internetové stránky www.zahradkari.com, na kterých jsou aktuální věci.
 
d) Také lze nahlédnou na stránky www.zahradkari.cz, které vede Republiková rada ČZS a kde jsou zveřejňovány důležité věci, odborné informace a aktuální akce ve svazu.

e) Na zahrádkářských osadách řídí svazovou činnost výbory zahrádkářských osad, které se scházejí dle potřeby a řeší aktuální úkoly a potřeby. Složité věci a stížnosti tento výbor předává výboru ZO ČZS Častolovice, který se schází dle plánu.
 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO jimž jsou známky zasílány přímo z Ústředí do konce března, u ZO, které dostávají...
Celý článek

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode