3. Výborová schůze ZO ČZS

3. Výborová schůze ZO ČZS 

2.  února 2015  v 19.oo hod.