choroby rostlin

Některé vybrané nemoci ovocných stromů a keřů
 

Strupovitost jabloní:
Způsobuje: mikroskopické houba, která přezimuje na nemocných opadaných listech, na částí zbytků pod stromy
z nichž se brzy na jaře dostává na rašící pupeny stromů,
Období infekce: od doby růžového poupěte až dva týdny po odkvětu,
Projev: na listech způsobuje sazovité skvrny, na plodech se nejprve vyskytují malé tečky, které později rozrůstají,
někdy až deformují plody,
Ošetření: první postřik provést v době rašení, nebo na růžové poupěte ( asi v polovině dubna), dále ihned po
odkvětu a v případě deštivého a teplého počasí každých dalších 10 dnů až do začátku června.
Přípravky: v době rašení Kuprikolem 50, nebo Championem 50 WP a potom postřiky: Delan 700 WDG nebo
Dithane DG, Merpan 50 WP, Novozir MN 80, Baycor 25 WP nebo dalšími fungicidy např. Discus,
Hattrick 50 WP, Rubigan 12 EC, Topas C WP
Doporučení: pěstovat rezistentní odrůdy, které touto chorobou netrpí,
 

Kadeřavost listů broskvoně:
Způsobuje: houba puchýřnatka broskvoňová (Taphrina deformans)
Období infekce: ještě před úkazem rašení pupenů (pozdější postřik je již málo účinný)
Projev: zkroucené listy, zčervenání až zhnědnutí, zeslabení stromů až k úhynu stromu, náchylnost k namrzání,
Ošetření: první postřik do začátku listopadu, druhý postřik do konce února (v případě deštivého a teplého počasí
v měsíci březnu a dubnu tento postřik v deseti denních intervalech opakovat)
Přípravky: 0,6% Kuprikol 50, nebo 0,6% Champion 50 WP, nebo 5,0% Sulka,
 

Rez hrušňová:
Způsobuje: dvoubytná houba Gymnosporangium, nositelem je jalovec (Juniperus).
Období infekce: konec března a začátek dubna,
Projev: na listech hrušní se vytvářejí oranžové prstence,
Ošetření: první postřik v dubna před květem, druhý krátce po odkvětu a další postřiky při velmi teplém a vlhkém
počasí opakovat v deseti denních intervalech až do začátku června,
Přípravky: Gaycor 25 WP, Delan 700 WDG, Discus, Mythus 30 SC, Polyram WG,
Doporučení: do vzdálenosti 150 - 200m nepěstovat nositele této nemoci,
 

Padlí jabloňové:
Způsobuje: mikroskopická houba, která přezimuje v pupenech zejména ve vrcholových,
Období infekce: šíří se asi deset dnů před květem až do července
Projev: vytváří bělavé povrchy na listech, letorostech a malýchplodech,
Ošetření: jeden až dva týdny před květem a dále dle potřeby až do konce červan v intervalech 7. - 14. dnů,
Přípravky: Discus, Karathane LC, Zato 50 WG, Rubigan 12 EC,Topas 100 EC,
Doporučení: nepěstovat náchylné odrůdy jablon´(Idared, Jonathan, Průsvitné letní), nepřehnojovat dusíkem, týden
před květem a později dle výskytu odstraňovat napadené výhony,
 

Americké padlí na angreštech:
Způsobuje: houba Sphaerotheca mors-uvae
Období infekce: na začátku rašení angreštu,
Projev: plísňový povlak na plodech angreštu, na listech a výhonech bílé zabarvení,
Ošetření: první postřik na začátku rašení pupenů angreštu,po odkvětu dva až tři postřiky v intervalech po 5 - 10 dní
dle počasí,
Přípravky: Discuc, Karathane LC, Rubigan, Bayleton,Klarinet, Novozir,
Doporučení: provádět správný zimní řez a pěstovat mladé - odolné dřevo,


Antraknóza rybízu:
Způsobuje: mikroskopická houba, která přezimuje na opadaných napadených listech, které se v průběhu května
rozšiřují,
Období infekce: od počátku května
Projev: na listových čepelích rabízu, ale i angreštu, vznikají žlutozelené skvrny, jejich počet se zvětšuje a
postupně se spojují, dochází k opadu listí, zeslábnutí keře nebo stromku a ke špatné úrodě,
Ošetření: v době před květem, nejpozději při prvních příznacích, v případě deštivého počasí a tepla postřik
jeden až dvakrát po odkvětu opakovat,
Přípravky: Dithane DG, Novozir MN 80

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode