Hodnocení 22. výstavy Zahrada východních Čech

Letošní dvacátá druhá výstava, která se uskutečnila od 6. – 9. 10. 2022 byla vyvrcholením práce zahrádkářů a ukázala šikovnost lidí. I přes klimatické roční problémy se na výstavě ukazovalo špičkové ovoce, zelenina a květiny. Příprava na výstavu začala již v měsíci květnu sepisováním smluv s vystavovateli a prodejci, zabezpečovala se celá logistika, připravoval se aranžérský zámysl a prostorově se dotvářela dekorace. Navazovaly se kontakty s redakcemi novin, rozhlasů a televize. Vlastní práce začaly až 22. září 2022 a trvaly do 13. října 2022. 18 lidí v době přípravy a úklidu pracovalo od 08,00 hod. do 17,00 hod. Ve špičkových dnech přípravy a úklidu se tento kolektiv rozrostl o dalších 12 lidí. Po celou dobu přípravy, v průběhu výstavy a v úklidu po výstavě se všechny práce prováděly v klidném a přátelském ovzduší.

Na výstavě byly tyto nové věci:

1) Ve všech výstavních sálech a přísálích byla předváděná úplně jiná aranžerie, což se projevilo i v zápisech kroniky výstavy.

2) Ve vstupním sále s názvem rozkvetlá zahrada byly vystaveny nejen podzimní květiny, ale i květinová aranžerie z dovozu

z Holandska. Také tekoucí potok s mnoha druhy hub dotvářely celkový charakter.

3) V naaranžovaném sklepení bylo vše co patří do sklepa, včetně moštování a vinného sklípku s posezením.

4) Ve třetím výstavním prostoru s názvem selský dvůr bylo ukázáno mnoho věcí a předmětů co patří do selského dvora,

včetně živých slepic a kačen. Osm druhů brambor, listová a kořenová zelenina včetně cibule a česneku byla doplněna

starodávným nářadím. To vše ukazovalo šikovnost zahrádkářů.

5) Poprvé v hlavním sále bylo použito třech aranžerských kolotočů pro ukázku ovoce, zeleniny a květin. Samostatné expozice

bylinek, bonsají a kaktusů, včetně bohaté gastronomické tabule lákalo všechny návštěvníky.

6) Velikou pozornosti upoutala soutěž o nejlepší misku ovoce, zeleniny a květin. Odborná poradna se těšila velikému zájmu.

7) Poprvé pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný program. Také rozšířený prostor pro odpočinek a

posezení byl všemi přítomnými kladně ohodnocen.

 

Co všechno bylo vystaveno:

1) z ovoce: jablka: staré odrůdy, současně pěstované a perspektivní z výzkumných a šlechtitelských ústavů a od zahrádkářů,

kolekce hrušek, hroznové víno, několik druhů ořechů, méně známé ovoce,

2) zelenina: brambory, zelí, papriky, česnek, cibule, několik druhů rajčat, kořenová a listová zelenina, melouny, vše nejen od

šlechtitelů a odborníků, ale i od zahrádkářů,

3) květiny: gladioly, chryzantémy, jiřiny, karafiáty, lilie, růže, květiny okrasné listem, různé trvalky a skalničky, pro aranžerii

květiny z dovozu z Holandska,

4) organizace: 10x ÚS ČZS (okresů), 8x ZO ČZS (měst a obcí), chovatelé, včelaři, ornitologové, houbaři, kaktusáři, bonsaisti,

zahrádkářské muzeum, bylinky z botanické zahrady UK Hradec Králové, pochutiny z pekárny,

5) aranžerie:tekoucí potůček, vodní kaskády, 2x vodotrysk, staročeská pergola, různá keramika, předměty a pomůcky z přírodního materiálu,

 

Výstava v číslech:

Celková návštěvnost výstavy 10 000 lidí

Výstavní plocha v budovách, hangárech, stanech a na venkovní ploše 2 000m2

Každý den bylo určováno 42 pořadatelů

Doba přípravy a úklidu 14/5 dní

Na přípravě, provedení a úklidu výstavy se aktivně zapojilo (vystřídalo) 32 lidí + 3 školy

Bylo odpracováno brig. hodin 2795,5

 

Soutěž o nejlepší naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin

Vlastní soutěže podle platných žetonů (hlasovacích lístků) se aktivně zúčastnilo 1154 návštěvníků. Bylo vystaveno

15 naaranžovaných misek. Pořadí bylo následující:

1. místo miska č. 3 Věra Králová z Rychnova nad Kněžnou počet hlasů 262

2. místo miska č. 10 Miluše Michálková ze Skutče počet hlasů 201

3. místo miska č. 4 Marta Rambousková Častolovice počet hlasů 185

 

Závěr: Za pěkného počasí byla návštěvnost ovlivněna nemocí koronavir a celkovým zdražováním. Pořadatelům se podařilo uskutečnit tradičně dobrou výstavu a po celou dobu vytvořit příjemnou atmosféru. Podle zápisu v kronice a ohlasu návštěvníků to byl svátek všech zahrádkářů a milovníků přírody.

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode