Hodnocení výstavy Zahrada východních Čech 2019

Hodnocení výstavy Zahrada východních Čech 2019
Letošní dvacátá první výstava byla vyvrcholením práce zahrádkářů a ukázala na šikovnost lidí. I přes klimatické těžkosti (jarní mrazíky, veliké sucho, konec září mráz) se na výstavě ukazovalo špičkové ovoce, zelenina a květiny. Příprava na výstavu začala již v měsíci květnu sepisováním smluv s vystavovateli a prodejci, zabezpečovala se celá logistika, připravoval se aranžérský zámysl a prostorově se dotvářela dekorace. Navazovaly se kontakty s redakcemi novin, rozhlasů a televize. Vlastní práce začali až 17. září 2019 a trvaly do 12. října 2019. 16 lidí v době přípravy a úklidu pracovalo od 08,00 hod. do 17,00 hod. Ve špičkových dnech přípravy a úklidu se tento kolektiv rozrostl o dalších 18 lidí. Po celou dobu přípravy, v průběhu výstavy a v úklidu po výstavě se všechny práce prováděly v klidném a přátelském ovzduší.
Na výstavě byly tyto nové věci:
1) Ve všech výstavních sálech a přísálích byla předváděná úplně jiná aranžerie, což se projevilo i v zápisech kroniky výstavy.
2) Poprvé v hlavním sále byl postaven štít - střecha s ukázkou ovoce a pod ním v improvizovaném sklepení návštěvníci
obdivovali jedlé houby, které se pěstují ve sklepích.
3) V prostředním sále byla poprvé krásně naaranžována jídelní tabule, která obsahovala samé vitaminy ze zahrádek a hned
vedle byla prováděna ochutnávka čtyř druhů salátů.
4) Bylo natočeno a po celou dobu výstavy promítáno video „20 let výstavní činnosti v Častolovicích“, s ukázkou přípravy
zahrádkářské výstavy.
5) Hroznové víno bylo ukázáno ve stylové úpravě sklepa s využitím světelných efektů.
6) Jako součást výstavy byla vydána brožura s názvem „Zahrada východních Čech 2019“.
Co všechno bylo vystaveno:
1) ovoce: jablka: staré odrůdy, současně pěstované a perspektivní z výzkumných a šlechtitelských ústavů,
zelenina - brambory, zelí, papriky, česnek, cibule, kořenová a listová zelenina, vše nejen od šlechtitelů a odborníků,
ale i od zahrádkářů,
květiny: gladioly, begonie, chryzantémy, jiřiny, karafiáty, lilie, růže, květiny okrasné listem, různé trvalky a
skalničky, pro aranžerii květiny z dovozu z Holandska,
organizace: 8 ÚS ČZS (okresů), 9x ZO ČZS (měst a obcí), chovatelé, včelaři, ornitologové, houbaři, kaktusáři,
bonsaisti, zahrádkářské muzeum, bylinky z botanické zahrady UK Hradec Králové, pochutiny z pekárny,
aranžerie: tekoucí potůček, vodní kaskády, 2x vodotrysk, broušené sklo a keramika, stylový altán, předměty a
pomůcky z přírodního materiálu,
Výstava v číslech:
Příprava výstavy začala v měsíci květnu, výstavba výstavy začala 17. září a trvala 16 dnů
Výstavbu výstavy připravovalo každý den od 08,00 hod. do 17,00 hod 16 lidí
Celková návštěvnost výstavy 9 000 lidí
Výstavní plocha v budovách, hangárech, stanech a na venkovní ploše 2 500m2
Každý den bylo určováno 36 pořadatelů
Výstavu uklízelo po dobu 5 dnů celkem 34 lidí a 2 školy
Na přípravě, provedení a úklidu výstavy se aktivně zapojilo (vystřídalo) 58 lidí + 2 školy
Bylo odpracováno brig. hodin 3 293
Soutěž o nejlepší naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin
Vlastní soutěže podle platných žetonů (hlasovacích lístků) se aktivně zúčastnilo 1369 návštěvníků. Bylo vystaveno
16 naaranžovaných misek. Pořadí bylo následující:
1. místo miska č. 15 Markéta Kameníková Chleny
2. místo miska č. 1 Milena Nováková Rokytnice v O.h.
3. místo miska č. 2 Mrta Rambousková Častolovice
Závěr: I přes nepřízeň počasí ( ve čtvrtek, v pátek a v sobotu celý den déšť a zima) to byla jedna z nejlepších výstav. Na každé expozici bylo cítit přátelství a krásu přírody. Výstava měla i vysokou společenskou úroveň. Na slavnostním zasedání byl přítomen hejtman Královéhradeckého kraje, senátor a řada ředitelů závodů škol a institucí. V neděli výstavu navštívil premiér ČR Andrej Babiš, který po prohlídce výstavy udělal zápis do kroniky výstav. Pokud to zdraví dovolí, pořadatelé připraví v roce 2020 ve dnech 3.- 5. dubna výstavu „ Velikonoce – svátky jara“ a ve dnech 1.- 4. října „ Zahradu východních Čech“

 

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode