Jarní výstava zrušena !

Jarní velikonoční výstava s názvem "Velikonoce - svátky jara", která se měla konat ve dnech 3. - 5. dubna
2020, je na základě nařízení vlády z důvodu šíření koronaviru zrušena.