Jsou zahrádkáři na spodku obce?!!!

Vážení, před 25 lety výbor ZO ČZS Častolovice začal organizovat výstavy. Obci, i když byla spolupořadatel, jsme ročně platili okolo 80 000 Kč. Najednou v roce 2022 začalo Ing. Z. Prausovi vše vadit. Vystoupil ze ZO ČZS a na společných jednáních zahrádkářů s radou obce vše kritizoval. Jarní výstava v roce 2023 se konala za velmi napjaté situace. Na podzimní výstavu starosta navrhl některé „finanční úlevy“, které ale byly podle obecních vyhlášek již od roku 2020 dávno prominuty. Jediná výhoda byla prominutí poplatku za energii, kterou jsme každoročně platili okolo 11 000 Kč. Za to však požadoval permanentky pro všechny obyvatele obce. Po vážné diskusi jsme se dne 26. 6. 2023 s Radou městyse domluvili na 1200 volných vstupenek a na 10 Kč/1m2 a den za pronájem prodejních ploch. I když to bylo finančně na hraně, začali jsme výstavu připravovat. Opožděně až 10. 7. 2023 nám starosta zaslal smlouvu, která byla v rozporu s dohodou. Proto výbor ukončil přípravu na výstavu. Abychom s tímto faktem všechny seznámili, museli jsme hned napsat článek do novin. Ing. Praus však začal veřejně zahrádkáře urážet a pomlouvat. Ve Zdroji č. 2/2023 str. 32 a 33 lhal o spolku. Pomluvy a urážky nestačily, a tak je ve Zdroji č. 3/2023 str. 3 znovu vše ve vyšší formě zopakoval. Starostu trápilo, že mu zahrádkáři neoponovali, a tak v dalším Zdroji č. 4/2023 str. 3 a 4 znovu pomlouval a hanobil práci zahrádkářského výboru. Stále dokazoval čtenářům neschopnost zahrádkářů a tvrdil, že jedině on chtěl pro zahrádkáře to nejlepší. Jeho zlobu, nevraživost a mstivost na jednotlivce přenášel na celou organizaci. Štvaní a pomluvy dále pokračovaly. Ing. Z. Praus poslal elektronickou cestou všem členům ZO ČZS další urážky a hrubě napadl představitele spolku. Vulgárnost vůči zahrádkářům starosta znovu potvrdil 8. 12. 2023 v sále U lva. Když byl dotázán, proč byly k 31. 12. 2023 narychlo změněny obecné vyhlášky v neprospěch zahrádkářů, následoval křik a nadávky. Své hanobení prokázal i na výroční členské schůzi ZO ČZS dne 28. 1. 2024 kde řekl, že ZO ČZS je na „spodku obce“. Na dotaz, proč zakázal zahrádkářům akce v sále U Lva na příklad Častolovickou harmoniku a další, opustil jinak klidné jednání. Vyvrcholení nastalo dne 2. 2. 2024, kde na Facebooku Častolovice info v článku „Pravda o zahrádkářských výstavách“ opět organizaci a její vedení hanlivě uráží a ponižuje. Vážení občané, opravdu si myslíte, že by zahrádkáři rozjednanou výstavu zrušili z důvodu takzvaných finančních výhod od obce? Ze všech urážek je nám smutno, protože práce zahrádkářů za plných 25 let byla zhanobena jak starostou, tak tichou podporou Rady obce. Snad to někdo v budoucnu napraví a ocení. Místo výstav výbor v roce 2024 pro členy a veřejnost připravil 26 akcí viz www.zahradkari com.

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode