Plán činnosti ZO ČZS Častolovice na rok 2018

1) Výroční členská schůze ZO ČZS:

28. ledna 2018 od 14,00 hod. v zahrádkářské klubovně v Častolovicích  

2) Výborové schůze ZO ČZS:

8.  ledna v 19.00 hod.             27.srpna      v 19,00 hod.         

22.ledna v 19,00 hod              3. září          v 19,00 hod.

5.  února v 19,00 hod.            15.října        v 19,00 hod.

      5.  března v 19.oo hod.          5.listopadu  v 19,00 hod.

      9.  dubna v 19,oo hod.           3. prosince  v 19,00 hod.

      7.  května v 19,oo hod           8. prosince  v 18,00 hod. společně  všech výborů

      4.  června v 19,00 hod                           

3) Zahrádkářské osady  

      leden 2018 výroční členské schůze všech zahrádkářských osad v Častolovicích 

     14. dubna 2018 v 09,oo hod. prohlídka zahrádkářských osad Bělá 1, Bělá 2, Konopáč.

     8.  prosince 2018 v 18,oo hod. společné zasedání  členů výborů ZO ČZS, Bělá 1, Bělá 2, Konopáč s manželkami v zahrádkářské klubovně               

4) Výstavní činnost

      12. – 22. března 2018 příprava jarní velikonoční výstavy

      23. – 25. března 2018 výstava „Velikonoce – svátky jara“

      25. 3. - 29. 3. 2018 rušení jarní výstavy, celkový úklid

      20. 9.- 3. 10. 2018 příprava na podzimní výstavu,

      4. - 7. 10. 2018 „ Zahrada Východních Čech“

      7. - 12. 10. 2018 rušení podzimní výstavy, celkový úklid

 5) Degustace jablek

       3. února 2018 ve 14,00 hod. pro členy ZO ČZS a veřejnost v zahrádkářské klubovně v Častolovicích

 6) Přednášky – besedy - ukázky

     3. února 2018 15,30 hod.  Doporučené odrůdy  jablek     

     7. října 2018 v 14,00 přednáška s besedou Práce na zahrádce v zimním období, roubování očkování

     6. října 2018 ve 14,00 hod.  aranžování květin na „Dušičky“

7) Společenské akce

    24. února 2018 přátelské posezení s dříve narozenými      

    10. března 2018  v 17,00 hod. přátelské posezení k MDŽ.

     17. března 2018 v 14,00 hod.  „Večer s harmonikou“

     19. května 2018 v 14,00 hod opékání vepřových kýt

     15. – 17. června pouť, 14. 6. stavby velkých stanů 2 ks

     19. října 2018 v 18,00 hod. společenské posezení po výstavě s aktivními členy a manželi

     -   posezení s dříve narozenými dle kulturního plánu obce

     24. listopadu 2018 v 15,00 hod. Vepřové hody v myslivecké chatě pro členy ZO ČZS a manžele

     1. ledna 2018 v 13,00 – 14,00 hod. Novoroční pochod pro členy ZO ČZS  a veřejnost     

 8) Zájezdy

      duben – květen 2018 odborný zahrádkářský zájezd            

      9. červen 2018 zájezd do divadla do Prahy na „Mefisto“

9) Soutěže, práce s mládeži

1. února 2018 vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky  v ZŠ Častolovice v kreslení a malování

     22. března 2018 soutěž v aranžování květin    

     23. – 25. březen 2018 soutěž o nejlepší kolekci kraslic

     červen – spolupráce při akcích pro děti (MDD)

     4.- 7. října 2018 soutěž o nejlepší naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode