POZVÁNKA - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

POZVÁNKA

Výbor ZO ČZS Častolovice zve své členy na „Výroční členskou schůzi“, která
se koná v neděli 26. ledna 2020 od 14,00 hodin v pohostinství Beseda.
Program:
1) Zahájení, přivítání přítomných
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva o činnosti ZO ČZS za rok 2019
4) Zpráva pokladní
5) Revizní zpráva
6) Návrh finančního rozpočtu na rok 2020
7) Krátká přestávka
8) Udělení odměn za aktivní práci v ZO ČZS
9) Diskuse
10) Zpráva mandátové komise
11) Zpráva návrhové komise
12) Projednání a přijetí usnesení
13) Závěr jednání
14) Pohoštění a promítání podzimní výstavy 2019
Vzhledem k důležitosti tohoto jednání je účast všech členů potřebná. Pokud se z vážných důvodů někdo nemůžete zúčastnit, lze za sebe poslat, nebo pověřit zastupováním, jinou osobu, která bude mít i právo hlasovací.

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode