PŘEDNÁŠKY - BESEDY: Práce na zahrádce v zimním období

4. října 2015 v 15,00 přednáška s besedou Práce na zahrádce v zimním období, roubování očkování