Prohlídka zahrádkářských osad

11. dubna 2015 v 09,oo hod. prohlídka zahrádkářských osad Bělá 1, Bělá 2, Konopáč.