1. Výborová schůze ZO ČZS

1. Výborová schůze ZO ČZS 

5.  ledna 2015 v 19.oo hod.