Výroční členská schůze ZO ČZS Častolovice

V neděli 2. ledna 2024 se od 14,00 hod. uskutečnila výroční členská schůze častolovických zahrádkářů. Na zahájení v sále pohostinství Beseda přišli s kulturní zdravici žáci ZŠ Častolovice, kteří navodili příjemnou atmosféru. Po přivítání, schválení programu jednání a volbě jednotlivých komisí byla přečtena zpráva o činnosti výboru za posledních 5 let. Byla hodnocena jak spolupráce s vyššími svazovými institucemi a s obcí, tak konkrétní výsledky za hodnotící roky. Na závěr byly vytýčené úkoly na další období. Po schválení důležitých dokumentů a odměny některým členů spolku byla provedena volby nového výboru. Za předsedkyni byla zvolena Mgr. J. Novohradská a členy výboru J. Helmich. Z. Čestická, H. Šimerdová, R. Sršňová, F. Čepelka, R. Trojáček, P. Izák, M. Sekyrová, M. Sršeň, M. Benešová, M. Skýba, V. Benková, M. Popová. V diskusi předsedové osad informovali o činnosti na osadách. Vystoupení starosty městyse skončilo urážkami organizace. Na dotazy o zákazu půjčování sálu U Lva zahrádkářům a další starosta neodpověděl a odešel ze schůze. Poté pokračovala diskuse a přijetí usnesení. Klidné jednání bylo ukončeno závěrečným přáním a společnou večeří.

Podle stanov, jednacího a volebního řádu se zanedlouho po občerstvení uskutečnila výborová schůze, kde byly rozděleny jednotlivé funkce ve výboru ZO ČZS. Složení nového výboru dává předpoklad, že plán činnosti na rok 2024 s 24 akcemi pro výbor a veřejnost bude úspěšně splněn.

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode