VÝSTAVNÍ PLOCHY

 V Ý S T A V N Í P L O C H Y

 

Zahrádkářský dům

 

A) 60 let ČZS ve vstupním objektu:

- historické fotky ČZS – osobnosti, promítání CD o vývoji ČZS

- pěstitelské ukázky častolovických zahrádkářů ovoce, zelenina,

- samostatná krásná expozice květin jiřin, jiřinek a fuchsií,

- živá ukázka okrasného ptactva sladěná s přírodními doplňky,

- okrasné stromky v kombinací s tekoucí vodou - potůčkem,

 

B) pořadatelská místnost

- kancelář hlavního pořadatele,

- sídlo stálé požární hlídky, všeobecné zdravotní zabezpečení,

- informace pro rozhlasové studio,

 

C) sál v 1. patře

- slavnostní zahájení již 19. oblastní zahrádkářské výstavy,

- místnost na přednášky, besedy a ukázky dle programu výstavy,

- WC pro ženy,

 

Objekt sokolovna

 

A) Svatební místnost, sál v přízemí sokolovny:

- ženich s nevěstou po svatebním obřadu s květinovou výzdobou

- samostatná expozice jiřin s vodotryskem a aranžérskými prvky

- svatební tabule s bohatou výzdobou a jídlem z ovoce a zeleniny,

- samostatná expozice 25 druhů chryzantém jako svatební dary,

- další svatební dar broušené sklo v kombinaci s ovocem

- samostatná expozice hroznového vína k osvěžení nevěsty

 

B) Zdravá výživa, v prostoru dolního vestibulu:

- stylová ukázka vypěstované zeleniny a česneku,

- několik expozic pěstování brambor ve staročeské aranžérií,

- samostatná expozice mnoha druhů hlávkového zelí,

- kolekce melounů vypěstovaných ve východních Čechách,

- samostatná expozice květin - jiřin,

- WC pro muže a ženy,

 

C) schodiště a horní odpočívadlo:

- velká samostatná výstava řezaných květin podzimu - jiřin,

 

D) Radost – Krása – Užitek hlavní sál výstavy:

- stálá odborná zahrádkářská poradenská služba,.

- naučný koutek s návody a doporučením pro pěstitele,

- jablka vypěstovaná ve výzkumném ústavu VŠÚO Holovousy,

- hrušky pěstované ve východních Čechách,

- soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce a zeleniny, její

vyhodnocení bude v neděli 1. října 2017 v 15,00 hod.,

- samostatné kolekce rostlých květin jiřin v kombinaci s vodou,

- ucelená kolekce výrobků z pekárny Lično,

- naaranžovaná keramika s květinami a okrasnou travinou,

- samostatná ukázka pěstování bonsají a sukulentů,

- rezistentní odrůdy jablek z ÚEB Střížovice,

- samostatná kolekce zahrádkářského nářadí a potřeb,

- veliká kolekce afrických fialek v mnoha provedeních,

- propagace městyse Častolovice – jeho památky a historie,

- bylinky a léčivé rostliny z bot. zahrady UK Hradec Králové,

- expozice jablek z ovocných stromů sloupových tvarů,

- v celém sále celková aranžerie řezaných květin z Holandska,

- stylové uspořádání jednotlivých expozic s dekoračními prvky,

- vyzdobená pergola s naaranžovanými květinami – begoniemi,

 

Venkovní objekty

 

A) Velký stan č. 1:

- ukázka činnosti chovatelů drobného zvířectva,

 

B) Velký stan č.2

- ukázka z činnosti a práce včelařů, živý úl, pomůcky,

- samostatná kolekce mysliveckých trofejí,

 

C) Hangár č.1

- výstavní expozice Územní sdružení ČZS východních Čech,

- propagace firem, institucí, podnikatelů a škol,

- květinová aranžerie z jiřin, gladiolů a dalších květin,

- ucelená samostatná kolekce kaktusů a sukulentů

 

D) Hangár č. 2:

-samostatné expozice zahrádkářských výpěstků ze základních

organizací ČZS východních Čech,

- květinové a okrasné ztvárnění výpěstků zahradníků,

 

E) Hangár č. 3:

- ukázky práce s patchworkem, vyšívání ubrusů a deček,

- výstava zemědělské a zahrádkářské techniky,

- odborná a naučná literatura, prodej knih a časopisů,

 

Volná plocha:

- kamenické výrobky, výrobky ze dřeva a skleníky,

- prodej cibulovin, zahrádkářských pomůcek, nářadí a přípravků,

- chemické a biologické prostředky, bylinné nápoje,

- prodej koření, bylinek, ochutnávka farmářských výrobků,

- prodej zahrádkářského ošacení, zahradních nůžek a nožů, kožené

výrobky, výrobky z proutí a dalších přírodních materiálů,

- prodej ovoce, zeleniny a květin, prodej ovocných stromků a keřů,

- bohaté občerstvení, doprovodný program

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode