ZAHRÁDKÁŘSKÉ MUZEM HK

Zahrádkářské muzeum je památníkem úcty k těm, kteří položili základy našeho ovocnářství, zahradnictví, vinařství a zahrádkářského hnutí.
V muzeu se archivuje jak listinný a obrazový materiál, tak časopisy a knihy, které dokumentují kořeny a rozvoj ovocnářství, zelinářství, květinářství, vznik a vývoj zahrádkářského hnutí v Čechách i na Moravě.
Muzeum tvoří vlastní muzejní prostor o rozloze asi 60m2, archiv a čítárna, ve které si návštěvníci mohou archivované materiály prostudovat. V muzeu je instalována trvalá výstava nejcennějších exponátů. K otevření muzea 26.11.1999 byl vydán almanach, který je volným zpracováním historických materiálů archivovaných v muzeu a který obsahuje i životopisy významných osobností v historii ovocnářství a zahradnictví.
 
Muzeum je součástí Domu zahrádkářů v Hradci Králové vybudovaného společným úsilím Republikové rady ČZS, územní rady ČZS v Hradci Králové a základní organizace ČZS v Plotištích v letech 1998-2000. Provozovatelem muzea je RR ČZS, jeho správcem ÚS ČZS v Hradci Králové.
Muzeum zahrádkářů je otevřenou a neustále se doplňující kronikou. Pokud vlastníte historicky cenné materiály vážící se k této problematice, prosíme Vás o jejich zapůjčení, popřípadě darování.

Návštěvu muzea je možno uskutečnit kdykoliv, ovšem po předběžném projednání na kontaktní adrese:

Územní sdružení ČZS v Hradci Králové
Petra Jilemnického 351
503 01 Hradec Králové - Plotiště
tel. 495 215 858
ve středu 9-15 hod.
nebo
Ing. Otto Macl
předseda ÚR ČZS a ředitel muzea
Hradecká 169
500 11 Hradec Králové
tel. 722 730 765
macl@volny.cz

 

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode